fbpx
Wydarzenia

Pierwszy Mistrzowski Kurs Pianistyczny

Celem kursu było stworzenie wszelkich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój młodych pianistów.
Wspaniałe wnętrza pałacu, fortepiany firmy Yamaha – udostępnione specjalnie na okazję warsztatów, bogata oferta wykładów, włącznie z warsztatami dramaterapii i oczywiście sama oferta  pałacu-hotelu stanowią wyjątkową okazję i łączą się w harmonijną całość w
muzycznej podróży nad opracowywaniem dzieł wielkich kompozytorów.
Wśród wykładowców znaleźli się wybitni profesorowie, m.in. laureaci Konkursu Chopinowskiego, wykładowcy uczelni wyższych w Polsce, koncertujący na całym świecie pianiści m.in. Andrzej Jasiński, Janusz Olejniczak, Jerzy Sterczyński.