fbpx

Instrukcja instalacji i użytkowania

Przed podłączeniem i uruchomieniem wzmacniacza należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi jego instalacji. Instrukcja obsługi w formie elektronicznej dostępna jest także na portalu producenta.

Wzmacniacz Struss DM 250 został zaprojektowany i wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz zgodnie ze światowymi standardami jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Zalecenia dotyczące instalacji wzmacniacza

Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczone jest do użytku domowego, jako sprzęt powszechnego użytku. Jeżeli wzmacniacz uległ silnemu wychłodzeniu, np. wyniku transportu samochodem w warunkach zimowych, należy przed uruchomieniem odczekać około kilku godzin, aby doprowadzić go do temperatury pokojowej.

Wzmacniacz nie jest odporny na warunki atmosferyczne, wysoką wilgotność powietrza, zalanie wodą lub innymi płynami.

Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów, szklanek z kawą, butelek i kieliszków z alkoholem itp.

Nie zaleca się stosowania wzmacniacza do nagłośnień, w warunkach powodujących długotrwałe obciążenia sygnałem wyjściowym wysokiej mocy, np. imprezy masowe.

Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta, nie są objęte gwarancją.

Transport wzmacniacza

Wzmacniacz najlepiej transportować w opakowaniu fabrycznym. Przy dużych różnicach temperatur na zewnątrz i w pomieszczeniu, zimne urządzenie należy rozpakować i odczekać kilka do kilkunastu godzin, aby osiągnęło ono temperaturę pokojową, a ewentualne skropliny odparowały.

Miejsce instalacji wzmacniacza

Podczas pracy wzmacniacz emituje ciepło, dlatego należy zapewnić mu odpowiednią wentylację, tzn. nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie. Górna pokrywa nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wzmacniacza nie należy instalować w pobliżu intensywnych źródeł ciepła.

Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł ciepła lub otwartego ognia, np. zapalonych świec.

Podłączanie elementów zewnętrznych

UWAGA! Przewód zasilający należy podłączyć jako ostatni element zestawu.

Przełącznik POWER przełączyć w pozycję OFF.

Skręcić w lewe skrajne położenia potencjometr VOLUME (regulacja głośności głośników).

Podłączyć kolumnę głośnikową znajdującą się z prawej strony do terminala oznaczonego R, a lewą do terminala oznaczonego L. Docisnąć nakrętki terminali (nie dotyczy podłączeń wtykami bananowymi) ręcznie nie używając dodatkowych narzędzi.

Wzmacniacz może pracować z głośnikami o impedancji 4 Ohm i powyżej.

Podłączyć źródła dźwięku w dowolnej kolejności.

Zaleca się używanie wysokiej jakości kabli do przyłączenia źródeł sygnału audio oraz okablowania głośnikowego, dla zapewnienia najwyższej jakości odtwarzanego dźwięku.

Wydzielone wejście oznaczone liniowe z gniazdami XLR, przeznaczone jest do podłączenia źródeł dźwięku posiadających wyjście zbalansowane (symetryczne).

Wejście to ma mniejszą pojemność od pozostałych i gwarantuje lepszą jakość reprodukcji dźwięku.

Pozostałe wejścia sygnału niskiego napięcia umożliwią zastosowanie kabli z wtykami RCA.

W przypadku wykorzystania wyjścia PRE oraz wejścia PA IN, należy zachować szczególną staranność i uwagę aby uniknąć ewentualnego przeciążenia wzmacniacza i głośników, przy zbyt wysokim poziomie wysterowania sygnałem ze źródła sygnału dźwiękowego.

Podłączyć przewód zasilający do wzmacniacza dbając, aby wtyk zasilający był wepchnięty do końca gniazda zasilania i stanowił pewne połączenie.

Dopuszcza się do stosowania przewodów zasilających dowolnej firmy spełniających wymogi bezpieczeństwa i posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego (oznaczenia).

Podłączyć wtyk przewodu zasilającego do źródła zasilania – 220/240 V AC, 50/60 Hz. O ile to możliwe zaleca się stosowanie urządzeń ochronnych takich jak listwy zasilające, chroniące urządzenie przed zakłóceniami i ewentualnymi przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej.

Włączyć źródło dźwięku i wzmacniacz przełącznikiem POWER w pozycję ON.

Wybrać przełącznikiem obrotowym odpowiednie źródło dźwięku – wybór będzie sygnalizowany świeceniem odpowiedniej niebieskiej diody LED.

Potencjometrem VOLUME ustawić odpowiednie natężenie dźwięku lub wykonać tą czynność za pomocą zdalnego sterowania.

Wyjście RCA oznaczone PRE OUT służy do wykorzystania przedwzmacniacza do sterowania zewnętrznymi wzmacniaczami mocy.

Wejście RCA oznaczone PA IN służy do wykorzystania we wzmacniaczu jedynie końcowych wzmacniaczy mocy. Aby korzystać z tego trybu pracy wzmacniacza, przełącznik wyboru źródeł należy przełączyć w pozycje PRE IN.

Czas wygrzewania wzmacniacza

Wzmacniacz podczas procesu produkcji przechodzi proces wstępnego wygrzewania, po którym przeprowadzana jest powtórna kontrola parametrów.

Pełny proces uformowania komponentów następuje u końcowego użytkownika, po około 1-2 tygodniach użytkowania.

Jeśli przewieziemy wzmacniacz do innego użytkownika proces formowania jest znacznie krótszy, wystarczy na ogół 0,5–1 godziny.

System zabezpieczenia wzmacniacza i głośników przed uszkodzeniem

W celu ochrony wzmacniacza i głośników, głównie wysokotonowych, wzmacniacz został wyposażony w 2 rodzaje zabezpieczeń:

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Przy przełączaniu przewodów głośnikowych podczas odtwarzania muzyki (nie zalecane) może nastąpić chwilowe zwarcie przewodów lub terminali wyjściowych. Układ zabezpieczający odłączy głośniki na okres ok. 2 sek. Jeżeli zwarcie w obwodzie wyjścia wzmacniacza ma charakter trwały (np.. błąd w instalacji kabli), należy jak najszybciej wyłączyć wzmacniacz i usunąć przyczynę zwarcia. Nie należy testować zabezpieczeń przy trwałym zwarciu wyjścia mocy wzmacniacza, gdyż może prowadzić to do usterek nie objętych gwarancją.

W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy wyjściowej, na wyjściu wzmacniacza pojawiają się zniekształcenia (clipping) mogące powodować uszkodzenie głośników wysokotonowych. W takiej sytuacji wzmacniacz odłączy głośniki na okres ok. 2 sek. Należy wtedy natychmiast zmniejszyć poziom głośności, za pomocą pokrętła Volume lub zdalnego sterowania.

Specyfikacja parametrów technicznych wzmacniacza DM 250

Moc sinusoidalna: 2 x 130 W/8 Ω, 2 x 250 W/4 Ω (norma DIN 45500)

Praca w klasie A: 2 x 10 W/8 Ω

Minimalne obciążenie: 1 Ω (chwilowe)

Impedancja wyjściowa: 0,1 Ω

Zniekształcenia – THD:

 • 0,1 % przy mocy 1 W/8 Ω,
 • 0,025 % przy mocy 120 W/8 Ω

Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 100 kHz – 3 dB/1 W/8 Ω

Nieliniowość w paśmie 20 – 20 000 Hz: ± 0,1 dB

Nierównomierność pasma względem krzywej RIAA dla wejścia gramofonowego MM: ±0,15 dB

Czas narastania „slew rate”: 150 V/μs

Całkowite zakłócenia na wyjściach głośnikowych w paśmie 20 – 20 000 Hz: 0,25 mV

Odstęp sygnał – szum: 135 dB (IHF – A)

Wzmocnienie przedwzmacniacza: 4 dB, impedancja wyjściowa 50 Ω

Wejścia:

 • 2 x uniwersalne – RCA,
 • XLR,
 • separowane CD/DAC – RCA,
 • phono MM (gramofon) – RCA

Czułość wejść:

 • 500 mV – wejścia uniwersalne oraz CD/DAC,
 • 250 mV – wejście XLR,
 • 3,5 mV – wejście MM,
 • 0,775 mV – wejścia wzmacniaczy mocy

Impedancja wejść:

 • 47 kΩ wejścia wzmacniaczy mocy,
 • 100 kΩ wejścia uniwersalne oraz CD/DAC,
 • 22 kΩ XLR,
 • 47 kΩ/100 pF MM (gramofonowe)

Potencjometr (volume): precyzyjny Alps – Blue Velvet

Transformatory: 2 x toroidalne o mocy 500 VA każdy

Kondensatory filtrujące napięcie zasilania: 4 x 15 000 uF – Nippon Chemi-Con

Zaawansowany układ zabezpieczeń: przed zwarciem głośników i pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu

Zdalne sterowanie: kod RC5 (volume)

Pobór mocy: 37 VA – 800 VA (peak)

Wymiary: 430 x 102 x 338 mm

Masa netto: 15,4 kg, zdalne sterowanie 0,370 kg

Przewod sieciowy

gniazdo: Power –
(UE) AC – 230/240 50/60 Hz
(US) AC -100/125 50/60 Hz

Podłączenie głośników

gniazdo: Right (+,-), Left (+,-) / głośniki 4 – 16 Ohm

Wzmacniacz mocy

gniazdo: (PA IN Right (+,-), Left (+,-) / głośniki 4 -16 Ohm

zewnętrzny przedwzmacniacz

Odtwarzacz CD / DAC

gniazdo: CD – DAC (Right, Left)

odtwarzacz cd-dac

AUX (RCA)

gniazdo: AUX 1, AUX 2

aux (RCA)

Gramofon

gniazdo: GDN

Zewnętrzne wzmacniacze mocy

gniazdo: PRE OUT (Right, Left)

External power amplifiers connection

Zdalne sterowanie

Ochrona środowiska naturalnego

W trosce o środowisko naturalne przypominamy, że zniszczone wzmacniacze należy przekazać do wyspecjalizowanych firm zajmujących się utylizacją urządzeń elektronicznych. Zużyte baterie od zdalnego sterowania należy wyrzucić do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.